• WŁADZE BANKU

Władze Banku

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

 • Tomasz Barteczko - Prezes Zarządu
 • Urszula Jendrusch - Członek Zarządu
 • Mariola Gajda - Członek Zarządu

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

 • Tomasz Barteczko - Prezes Zarządu
 • Urszula Jendrusch - Członek Zarządu
 • Mariola Gajda - Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

 • Hubert Jaskółka - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Henryk Szczęśniak - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Aneta Prokopowicz - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Marian Bar - członek Rady Nadzorczej
 • Robert Drost - członek Rady Nadzorczej
 • Marcin Rękawek - członek Rady Nadzorczej
 • Anna Wojtala - członek Rady Nadzorczej
Znajdziesz nas też tutaj