• SMS BANKING

SMS Banking

SMS Banking otwiera nowy kanał komunikacji z klientem - krótkie wiadomości tekstowe.

Możliwa jest komunikacja w obu kierunkach:

 • na żądanie klienta - w odpowiedzi na odpowiednio sformułowaną wiadomość SMS system wysyła zwrotnego SMS-a z żądanymi informacjami,
 • automatycznie wysyłane są wiadomości informujące klienta o jego saldzie na początek dnia, zmianie salda i o wystąpieniu niedozwolonego debetu.

Wystarczy być posiadaniem rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach oraz posiadać aktywny telefon w dowolnej sieci telefonii komórkowej GSM. Usługa SMS Banking umożliwia wysyłanie przez klienta sms-a z zażądaniem odpowiedzi na zadane pytanie pod następujący nr telefonu +48 661 003 122.

Dostępne pytania:

 • S salda wszystkich rachunków
 • SB salda rachunków mieszanych
 • SK salda rachunków aktywnych (kredyty)
 • SL salda rachunków pasywnych (lokaty)
 • O oprocentowanie wszystkich rachunków
 • OB oprocentowanie wszystkich rachunków mieszanych
 • OK oprocentowanie aktywnych (kredyty)
 • OL oprocentowanie pasywnych (lokaty)
 • W trzy ostatnie operacje wszystkich rachunków
 • WB trzy ostatnie operacje rachunków mieszanych
 • WK trzy ostatnie operacje rachunków aktywnych (kredyty)
 • WL trzy ostatnie operacje rachunków pasywnych (lokaty)

Schemat sms-a wysyłanego przez klienta:
modulo klienta#pin# pytanie
np.: 56789#1111#SB

Usługa SMS daje następujące korzyści:

 • aktualna informacja o stanie konta niezależnie od miejsca i czasu a także operatora telefonii komórkowej GSM,
 • masz dostęp do informacji o posiadanych środkach przez 24h na dobę.

Klient wypełnia wniosek o świadczenie usługi SMS Banking podaje swój numer telefonu oraz indywidualny numer PIN. Dzięki tym informacją system identyfikuje klienta i wysyła informacje tylko wtedy, jeśli dane będą się zgadzać z bazą danych. Dodatkową informacją identyfikującą Klienta jest jego modulo rachunku Korzystanie z usługi SMS jest wolne od opłat abonamentowych. Jedynie Klient ponosi opłatę za wysłane   sms-y informacyjne przez Bank.

Szczegóły dotyczące usługi SMS Banking można uzyskać w najbliższej placówce Banku.

Znajdziesz nas też tutaj