• BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa umożliwia szybki, bezpieczny, bez wychodzenia z domu dostęp do twojego konta przez całą dobę. Usługa eBankNet pozwala na dokonywanie operacji bankowych za pośrednictwem Internetu. W/w usługa umożliwia dostęp do rachunku bez kolejek i trudności komunikacyjnych, wystarczy zalogować się do systemu. Posiadając rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach, komputer z dostępem do sieci internetowej z przeglądarką WWW należy podpisać niezbędne dokumenty w placówkach Banku.

Usługa dostępna jest dla osób prywatnych, rolników oraz firm:

  • za pośrednictwem usługi eBankNet masz następujące możliwości: łatwy dostęp do wszystkich wskazanych rachunków niezależnie od miejsca i czasu,
  • dokonywanie dowolnych przelewów, w tym do ZUS i US,
  • zdefiniowanie listy przelewów w celu ułatwienia wielokrotnego wykonywania tych samych płatności,
  • bieżąca informacja o wysokości sald na rachunkach,
  • uzyskiwanie informacji o operacjach bieżących oraz historycznych,
  • definiowanie różnych poziomów dostępu (uprawnień) do wybranych rachunków.

Do autoryzacji transakcji, a w szczególności do obsługi przelewów i definicji przelewów wykorzystywane są hasła jednorazowe. Transmisja danych odbywa się poprzez bezpieczne połączenie za pomocą szyfrowanego  protokołu. Ponadto każdy Klient posiada unikatowy login i hasło, bez którego nie zaloguje się do systemu. Każde zalogowanie się użytkownika jest zarejestrowane w systemie. Taka procedura jest wynikiem dbałości o bezpieczeństwo systemu eBankNet.

Przypominamy jednak, że bezpieczeństwo bankowości internetowej zależy także od Klientów i zalecamy, aby każdy zapoznał się z zasadami bezpiecznego korzystania z usług bankowości internetowej.

Wymagania techniczne - komputer PC z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową.

Za obsługę rachunku za pomocą Internetu nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów poza kosztem twojego połączenia z siecią WWW, a przelewy są tańsze niż składane w banku.

Szczegóły dotyczące usługi eBankNet można uzyskać w najbliższej placówce Banku.

Znajdziesz nas też tutaj