• PSD2

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera

https://psd2-pdev.bskrapkowice.pl

 

    API PSD2                Bankowość Internetowa
 Raportowany
 Kwartał / Miesiąc
 Dostępność (%)   Niedostępność (%)   Dostępność (%)  Niedostępność (%)
 01.10.2020 -
 31.12.2020
 99,99  0,01    99,99  0,01
 01.01.2021 -
 31.03.2021
 99,96  0,04  99,96  0,04
 01.04.2021 - 
 30.06.2021
 99,99  0,01 99,99 0,01
 01.07.2021 - 
 31.07.2021
 100,00  0,00 100,00 0,00
 01.09.2021 - 
 30.09.2021
 99,98  0,02 99,98 0,02
 01.10.2021 - 
 31.10.2021
 99,96  0,04 99,96 0,04
 01.12.2021 - 
 31.12.2021
100,00 0,00 100,00 0,00
 01.01.2022 - 
 31.01.2022
100,00 0,00 100,00 0,00
 01.02.2022 - 
 28.02.2022
99,79 0,21 99,79 0,21
 01.03.2022 - 
 31.03.2022
99,87 0,13 99,87 0,13
 01.04.2022 - 
 30.04.2022
100,00 0,00 100,00 0,00
 01.05.2022 - 
 31.05.2022
99,94 0,06 99,94 0,06
01.06.2022 -
30.06.2022
100,00 0,00 100,00 0,00
01.07.2022 -
31.08.2022
100,00 0,00 100,00 0,00
01.09.2022 -
30.09.2022
99,99 0,00 99,99 0,00
01.10.2022 -
31.10.2022
99,44 0,56 99,44 0,56
01.11.2022 -
30.11.2022
99,99 0,01 99,99 0,01
01.12.2022 -
31.12.2022
99,97 0,03 99,97 0,03
01.01.2023 -
31.01.2023
100,00 0,00 100,00 0,00
01.02.2023 -
28.02.2023
100,00 0,00 100,00 0,00
01.03.2023 -
31.03.2023
99,87 0,00 99,87 0,00
01.04.2023 -
30.04.2023
100,00 0,00 100,00 0,00
01.05.2023 -
31.05.2023
99,98 0,00 99,98 0,00
01.06.2023 -
30.06.2023
100,00 0,00 100,00 0,00
01.07.2023 -
31.07.2023
100,00 0,00 100,00 0,00
01.08.2023 -
31.08.2023
100,00 0,00 100,00 0,00
01.09.2023 -
30.09.2023
99,99 0,00 99,99 0,00
01.10.2023 -
31.10.2023
100 0,00 100 0,00
01.11.2023 -
30.11.2023
100 0,00 100 0,00
01.12.2023 -
31.12.2023
100 0,00 100 0,00
01.01.2024 -
31.01.2024
100 0,00 100 0,00
01.02.2024 -
29.02.2024
100 0,00 100 0,00
01.03.2024 -
31.03.2024
100 0,00 100 0,00
01.04.2024 -
30.04.2024
100 0,00 100 0,00
01.05.2024 -
31.05.2024
100 0,00 100 0,00
Znajdziesz nas też tutaj