• O BANKU

O Banku

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach jest uniwersalnym bankiem, wyłącznie z polskim kapitałem, bankiem o cechach lokalnego banku samorządowego, działającym jako spółdzielnia.

Terenem działania Banku Spółdzielczego w Krapkowicach jest obszar województwa opolskiego

Misja Banku:
Maksymalne zaspokajanie potrzeb społeczeństwa, jednostek samorządowych, firm i przedsiębiorstw w usługi bankowe, aktywny udział w tworzeniu warunków rozwoju społeczności lokalnych w pełnej zgodzie z jej potrzebami i aspiracjami.

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach jest uniwersalnym bankiem obsługującym nie tylko sektor rolniczy, ale także małe i średnie firmy oraz gospodarstwa domowe. Oferta Banku skierowana jest również do młodych klientów, wymagających zastosowania nowoczesnych rozwiązań, wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne. Klientami Banku są również jednostki samorządu terytorialnego.
Ponadto Bank wspiera działalność rolniczą oraz sektor małych i średnich firm m.in. poprzez odpowiednią politykę kredytową. Strategia Banku zorientowana jest na określenie potrzeb i spełnienie oczekiwań Klientów. Polityka długofalowa Banku to umocnienie konkurencyjnej pozycji rynkowej poprzez sprawny i powszechny system rozliczeń bankowych, nieustanne zwiększanie zakresu poziomu i jakości świadczonych usług bankowych. Dzięki takim atutom jak elastyczność, krótki proces decyzyjny, bliski i dobry kontakt z klientem, jesteśmy w stanie sprostać dużej konkurencji istniejącej na terenie działania Banku.

Bank oferuje swoim klientom następujące grupy produktów:
  • produkty bankowości detalicznej (złotowe i dewizowe)
  • produkty dla firm, instytucji i rolników (złotowe i dewizowe)
  • obsługę płatności i rozliczeń
  • produkty kartowe
  • bankowość elektroniczna
  • pośrednictwo ubezpieczeniowe


Bank Spółdzielczy w Krapkowicach jest zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

Znajdziesz nas też tutaj