Aktualności

ZEBRANIE GRUP CZŁONKOWSKICH

27-02-2024

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krapkowicach zawiadamia członków Banku Spółdzielczego,
że Zebrania Grup Członkowskich w 2024r. odbędą się w następujących terminach:

 
Grupa członkowska Termin Zebrania Miejsce Zebrania
I Grupa Członkowska
Miasto i Gmina Krapkowice oraz pozostały teren
 
 

12.03.2024r. (wtorek)
godz. 18:00
 

 Bank Spółdzielczy Krapkowice, ul. Opolska 12


II Grupa Członkowska

Gmina Walce

 

06.03.2024r. (środa)
godz. 18:00

 Restauracja Donitza w Brożcu, ul. Reymonta 34
III Grupa Członkowska
Gmina Tarnów Opolski
 

19.03.2024r. (wtorek)
godz. 18:00

 Oddział Banku w Tarnowie Op., ul. Ks. Klimasa 32
IV Grupa Członkowska
Miasto i Gmina Strzelce Opolskie
 

22.03.2024r. (piątek)
godz. 18:00

 I Oddział Banku w Strzelcach Op., ul. Bursztynowa 2

Tematyka Zebrań Grup Członkowskich

1.    Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej.
2.    Przyjęcie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej oraz porządku obrad. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3.    Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2023r., Sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli w 2023r.
       oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
4.    Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023r.
5.    Omówienie kierunków działalności Banku w 2024r.
6.    Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
7.    Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
8.    Wnioski i postulaty dotyczące działalności Banku.
9.    Dyskusja i zakończenie obrad.

 

Znajdziesz nas też tutaj