08-06-2018

SPLIT PAYMENT Mechanizm Podzielonej Płatności

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U....
12-12-2017

System Płatności PayByNet

Informujemy że Bank Spółdzielczy w Krapkowicach przystąpił do natychmiastowcyh płatności PayByNet. Kupujesz w internecie? Chcesz bezpiecznie zapłacić i jak najszybciej otrzymać zamówiony towar? Poz...
17-10-2017

CRS/EURO-FATCA

WAŻNE INFORMACJE: Bank  Spółdzielczy w Krapkowicach, począwszy od dnia 01.05.2017 r. zwraca się do wszystkich   Klientów zainteresowanych nabyciem następujących produktów banko...
17-10-2017

Dyspozycja wkładem

Informacja na temat składania w Banku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Informacja na temat składania w Banku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
Znajdziesz nas też tutaj