Proces umarzeń subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

W dniach 13-15 lipca 2022 r. Polski Fundusz Rozwoju będzie wydawać decyzje umorzeniowe dla subwencji udzielonych w  ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

Decyzje umorzeniowe zostaną udostępnione wyłącznie w bankowości elektronicznej firmy, która korzystała z subwencji finansowej .

W decyzji zostanie określona wysokość zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej umorzenia i wskazana ewentualna wartość subwencji do spłaty wraz z numerem rachunku bankowego PFR, na który należy dokonać przelewu. Zwrotu nieumorzonej kwoty subwencji finansowej należy dokonać w terminie do 15 września 2022 r.

Szczegóły na temat umorzeń dostępne są w zaktualizowanym Regulaminie PFR Tarczy Finansowej PFR 2.0 obowiązującym od 29 czerwca 2022 r. na stronie

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html